ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ระบบ Mail ของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม
"การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 16" ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. - 3 ก.พ. 50 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อ่านเพิ่มเติม
แจ้งเรื่องปรับปรุงระบบเครือข่าย

อ่านเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปิดการฝึกอบรมกลุ่มงานผลิตและพัฒนามัลติมีเดีย

อ่านเพิ่มเติม
[sponsored] ดีแทค เปิดตัว Pushmail สำหรับบุคคลทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม
ชิป้าลุยผลิตคนไอที เริ่มปลูกฝังตั้งแต่ป.1 ปั้นเยาวชน2พันคน

อ่านเพิ่มเติม
WUNCA 17th "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 17 " มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

อ่านเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐

อ่านเพิ่มเติม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลด้วยโปรแกรม greenstone (GSDL : Greenstone Digital Library Software)

อ่านเพิ่มเติม
พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

บริการ

ภาพ

ภาพ

ภาพกิจกรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

asd

ประชุมหารือโครงการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต ร่วมกับกองบริการการศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ ร่วมสักการะ พ่อปู่โป่งลาน และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ วันที่ 26 ธันวาคม พศ. 2566